Vilka vi är

Denna integritetspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Oden26, tjänster som erbjuds på www.oden26.se,  (”Tjänsten”) av Familjen Möller AB, organisationsnummer 556576-4825 (“vi” eller “oss”).

Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant innan du använder Tjänsten.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som till exempel insamling, analys, registrering och lagring.Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vid beställning

När du beställer från oss så samlar vi in och sparar:
(a) namn;
(b) adress;
(c) e-postadress;
(d) telefonnummer;
(e) IP-adress;
(f) Personnummer (I det fall att vi behöver detta för hantering av fakturering)
(g) andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

När du använder Tjänsten kan viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:
(a) information om din användning av Tjänsten; och
(b) teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Kontaktformulär/Mail

När du skickar mail till oss lagrar vi dessa och följande konversation som referens till det vi överenskommit. Informationen i dina mail kommer inte att användas till något annat.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi använder oss av analystjänsten Google Analytics för att kunna se trender i antal besökare och på så sätt kunna dimensionera webbplatsen för dina behov. I Google analytics är all information avpersonifierad.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar information med vår partner för hantering av fakturor som ej betalats. Det är endast fakturor som ej betalats i tid som är föremål för denna informationsdelning.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi behåller dina uppgifter i våra IT-system utan tidsgräns såvida du inte ber oss radera enligt nedan.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har köpt varor av oss eller om du har beställt en prenumeration av vårt nyhetsbrev så kan du beställa en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Du kan dessutom alltid enkelt avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i längst ner i något av nyhetsbreven du fått från oss. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor eller synpunkter om denna policy så kontaktar du eva@evamo.se